Skip to main content

Er is de afgelopen tijd veel om te doen geweest; de privacy wetgeving! Wij moesten er ook aan geloven en graag attenderen wij jou erop dat wij achter de schermen er ook erg druk mee zijn om alles zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Als je bij ons online of telefonische een afspraak inplant vragen wij na het eerste bezoek of wij jouw n.a.w. gegevens mogen noteren zodat wij in het vervolg contact kunnen opnemen over het volgende:

-Als wij jou moeten bereiken als één van onze stylisten ziek/afwezig is.
-Als de afspraak gewijzigd wordt als er overwacht iets in onze agenda gewijzigd is.
-In noodsituaties waardoor de afspraak niet uitgevoerd kan worden.
-Om uw haarkleur recept te bewaren om deze in de toekomst te gebruiken zodat wij precies weten wat wij moeten doen om jouw haar zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
(dit geldt alleen bij dames/heren die bij ons het haar laten kleuren)
-Om u op de hoogte te brengen van belangrijke mededelingen/gebeurtenissen per mail doormiddel van een nieuwsbrief.

De bovengenoemde zaken zullen zeer zelden voorkomen en daarom bewaren wij jouw gegevens op een speciaal daarvoor ontwikkelde server met de nodige beveiliging die is ondergebracht bij ons kassasysteem van Da vinci salonautomatisering.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief vragen wij je altijd tijdens het eerste bezoek of jij daarvan gebruik wilt maken en voor aangemeld wilt worden. Zo niet, dan halen wij jouw email adres uit ons mail bestand.

Wat doen wij absoluut niet met jouw gegevens? 

-Doorverkoop aan derden.
-Gebruik van andere reclame doeleinden.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

– Op dit moment zijn wij onze website aan het herinrichten om deze nog beter te beveiligen. Dit betekent dat alle informatie die wordt ontvangen via onze website zo nauwkeurig mogelijk wordt bewaard op het meest beveiligde netwerk wat wij voor handen hebben.

-Veder werken wij niet met cookies etc etc dus maakt u zich daar vooral geen zorgen over.

 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid?

Stel ze ons gerust. Dit kan het beste per mail of telefonische. Dominic is hierin het aanspreek punt en hij kan al jouw vragen beantwoorden.

 

Onze Privacy statement lees je hieronder!

TOF BV. TOF BV., gevestigd aan Van Berckelstraat 59 5211 PG ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.salontof.nl Van Berckelstraat 59 5211 PG ‘s-Hertogenbosch +31 (0)73 610 33 10

D.Vleer is de Functionaris Gegevensbescherming van TOF BV. Hij/zij is te bereiken via info@www.salontof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TOF BV. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.salontof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TOF BV. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
TOF BV. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOF BV.) tussen zit. TOF BV. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TOF BV. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
TOF BV. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TOF BV. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOF BV. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@www.salontof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TOF BV. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TOF BV. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@www.salontof.nl

Leave a Reply